Kazuko Matthews
"Bubble Teapot", ceramic, 21 x 20 x 7"Return to Tustin Renaissance Gallery Image Bank