Roy Thurston, "2002-15", 2002, acrylic polyurethane on scraped aluminum, 96 x 18 x 3/8".Return to Roy Thurston Portfolio
Return to Roy Thurston