Roy Thurston, "2002-14", 2002, acrylic polyurethane on milled aluminum, 22 3/4 x 4 1/8 x 7/8".Return to Roy Thurston Portfolio
Return to Roy Thurston