Roy Thurston, "2002-10", 2002, acrylic polyurethane on scraped aluminum, 4 1/4 x 24 3/4 x 7/8".Return to Roy Thurston Portfolio
Return to Roy Thurston
Return to Roy Thurston article