Roy Thurston, "2002-16", 2002, acrylic polyurethane on milled aluminum, 24 1/4 x 11 x 7/8".Return to Roy Thurston Portfolio
Return to Roy Thurston
Return to Roy Thurston article