Alyson Souza, “The Deed", 2003, oil on wood/string and electronics, 18 x 23 x 4".Return to Alyson Souza portfolio
Return to Alyson Souza