Alyson Souza, ““The Were NOT", 2003, oil on wood with hardware, 22 x 12 x 16".Return to Alyson Souza portfolio
Return to Alyson Souza