Alyson Souza, “Stealth Maneuvers", 2003, oil on wood with hardware, 21 x 11 x 12".Return to Alyson Souza portfolio
Return to Alyson Souza