Arturo Mallmann, "Explorer #3", 2005, acrylic and resin on panel, 48 x 72".Return to Arturo Mallmann Portfolio
Return to Arturo Mallmann