STANTON MACDONALD-WRIGHT

 

"Shiki (No. 17, Haiku Series)"