Peter Liashkov, "Man Age 28," 2004, pastel/
acrylic/graphite/oil on synskin, 70 x 37 1/2"Return to Peter Liashkov article