Ynez Johnston, "Shadows", 1955, watercolor and casein on paper, 20 x 27 3/4".Return to Ynez Johnston
Return to Ynez Johnston portfolio