Ynez Johnston, "Merry-Go-Round", 1948, gouache on paper, 13 1/9 1/8".Return to Ynez Johnston
Return to Ynez Johnston portfolio