Ynez Johnston, "Alpine Spring", 2002, casein and acrylic on baord, 10 5/8 x 9 1/2".Return to Ynez Johnston
Return to Ynez Johnston portfolio