Jean Edelstein, "Temple Series 'Kyoto'", acrylic on hypro, 96 x 48", 1980.
Return to Jean Edelstein Portfolio
Return to Jean Edelstein article
Return to Jean Edelstein